Služby - Ponuky

Školenia metrologického zabezpečenia

20.9.2018  Školenia metrologického zabezpečenia

Ponúkame odborné školenia určené pre rôzne úrovne pracovníkov a podnikové vedenie. Školenie zahŕňa napríklad prehľad zákonných predpisov, teóriu merania, metrológie v ISO 9001, systém manažérstva merania (ISO 10012), neistoty merania, spôsobilosť meradiel a ďalšie podstatné informácie. Ak máte otázky ohľadom školenia metrologického zabezpečenia, potom nás kontaktujte pre bližšie informácie.

Firma: KSQ, spol. s r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Text je preložený automatickým prekladačom.
Pojazdné oceľové veže

18.9.2018  Pojazdné oceľové veže

Zaoberáme sa montážami lešenia rúrkového, haki a väčšiny druhov rámového.

Požičiavame pojazdné pracovné veže z prefabrikovaných častí z elektrolyticky pozinkovanej ocele s veľkou stabilitou bez zakotvenia.

Maximálna výška podľa normy ČSN EN 1004: 2005:
- 13,30 m pri použití v interiéri
- 12,10 m pri použití v exteriéri

Veľkosť obdĺžnikovej základne - báza: 2,00 x 1,20 m.
Nosnosť: 400 kg.

Firma: KORN s.r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Technická podpora v oblasti metrológie

18.9.2018  Technická podpora v oblasti metrológie

Zabezpečujeme komplexnú technickú podporu v oblasti metrológie. Súčasťou našich služieb je zabezpečenie kompletnej nadväznosti všetkých meradiel, vedenie evidencie meradiel, tvorba metrologického poriadku a ďalšie súvisiace dokumentácie, školenia metrologického zabezpečenia v podniku, expertná činnosť pre oblasť merania a skúšok, implementácia informačných systémov z oblasti metrologického zabezpečenie výroby či služieb, začlenenie metrologického systému do vnútropodnikových systémov atď.

Firma: KSQ, spol. s r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Právne poradenstvo pre firmy Praha

18.9.2018  Právne poradenstvo pre firmy Praha

Naša advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním odborného a erudovaného právneho poradenstva pre firmy najmä v oblasti bankového, finančného, obchodného, korporátneho a majetkového práva.

S našimi klientmi budujeme dlhodobý vzťah založený na obojstrannej dôvere. Sme diskrétni a ponúkame stabilné ceny za právne služby. Ceny nenadsazujeme.

Pre kompletné informácie navštívte naše webové stránky.

Firma: NWD Legal
Štát: cz Česká republika Viac...
Tlmočenie počas školení a tréningov

17.9.2018  Tlmočenie počas školení a tréningov

Potrebujete zabezpečiť školenie zamestnancov klienta pre vašu technológiu v cudzom jazyku? Naši tlmočníci zabezpečia hladký priebeh vášho školenia. Máme k dispozícii tlmočníkov v ruštine, arabčine, vietnamčine, čínštine a v mnohých ďalších jazykoch vrátane angličtiny a nemčiny. Všetci naši tlmočníci sú profesionáli a majú vysokoškolské vzdelanie a prax v odbore.

Firma: Specta, s.r.o.
Štát: sk Slovenská republika Viac...
Kalibrácia meradiel na zákazku

16.9.2018  Kalibrácia meradiel na zákazku

Zaoberáme sa kalibráciou meradiel na zákazku. Rozsah našich služieb je veľmi široký, konkrétny zoznam meradiel ktorá kalibrujeme, sú uvedené našich webových stránkach a samozrejme v prílohe osvedčenia o akreditácii č. 453/2017. Pokiaľ však nenájdete v zozname požadované meradlo, veľmi radi Vám zabezpečíme túto službu prostredníctvom partnerského kalibračného laboratória. V prípade záujmu o kalibráciu meradiel na zákazku nás prosím kontaktujte.

Firma: KSQ, spol. s r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Služby v oblasti pracovného práva

16.9.2018  Služby v oblasti pracovného práva

Poskytujeme právne služby v oblasti pracovného práva a problematiky zamestnanosti. Pre Vašu organizáciu spracujeme úpravu pracovných vzťahov vyššieho manažmentu a ostatných kategórií zamestnancov, vypracujeme podmienky zamestnávania a pravidlá pre zamestnancov, pracovné zmluvy a pod.

Našim klientom ponúkame erudované poradenstvo v českom pracovnom práve.

Pre viac informácií navštívte naše webové stránky.

Firma: NWD Legal
Štát: cz Česká republika Viac...
Hasiace prístroje a hydranty

14.9.2018  Hasiace prístroje a hydranty

Sme predajcom a značkovým servisom HP schválených pre používanie v SR. Sme vybavení pracoviskom na vykonávanie periodických skúšok tlakových nádob. Zabezpečujeme dodávky, revízie a opravy požiarnych vodovodov a TZ požiarnych hadíc.

Firma: PRHAS s.r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Právo duševného vlastníctva

14.9.2018  Právo duševného vlastníctva

Špecializujeme sa na oblasť práva duševného vlastníctva. Ponúkame Vám komplexné právne služby a poradenstvo pri registrácii patentov, ochranných známok, autorských práv alebo práv priemyselných vzorov. Venujeme sa tiež licenciám, franchisingu, sponzorstvu, ochrane dát, softvérovému právu alebo E-commerce.

Pre viac informácií navštívte naše webové stránky.

Firma: NWD Legal
Štát: cz Česká republika Viac...
Služby kalibračného laboratória

13.9.2018  Služby kalibračného laboratória

Ponúkame služby kalibračného laboratóriá podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v odvetviach dĺžka, rovinný uhol, teplota, tlak, moment sily, relatívna vlhkosť. Vlastníme osvedčenie o akreditácii č. 453/2017. V prípade záujmu o služby nášho kalibračného laboratóriá nás prosím kontaktujte. Veľmi radi Vám vyjdeme v ústrety.

Firma: KSQ, spol. s r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Text je preložený automatickým prekladačom.
Vysokorýchlostné motorická bránka

12.9.2018  Vysokorýchlostné motorická bránka

Vysokorýchlostné motorická bránka je skvelým riešením pre široký rozsah vnútorných aplikácií a možno ju inštalovať tak v kancelárskych, bankových i administratívnych budovách, v galériách, na výstavách aj v obchodných centrách. Možnosť napojenia na EPS.

Firma: ELVIS
Štát: cz Česká republika Viac...
Fúzie a akvizície obchodných spoločností

11.9.2018  Fúzie a akvizície obchodných spoločností

Zameriavame sa na fúzie a akvizície obchodných spoločností. Naša advokátska kancelária Vám ponúka profesionálne právne služby pri akvizíciách a divestície akcií, organizačných zložiek a majetku, fúziách spoločností, právnych auditoch - due diligence, transakciách typu LBO a MBO a mnoho ďalšieho.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

Firma: NWD Legal
Štát: cz Česká republika Viac...
Technické preklady zo španielčiny

10.9.2018  Technické preklady zo španielčiny

Ponúkame technické preklady zo španielčiny.
Typy technických dokumentov:
Návody na použitie
Servisné príručky
Katalógy
Produktové karty a opisy
Školiaca dokumentácia
Projektová dokumentácia
Návody na použitie vozidiel
Špecifikácie vozidiel a strojových zariadení
Marketingová dokumentácia
Softvér
Hardvér (špecifikácie, návody na použitie)
Osobná elektronika
Webové stránky.
Technické preklady spracovávame v kombinácii aj s anglickým, či s nemeckým jazykom.

Firma: Specta, s.r.o.
Štát: sk Slovenská republika Viac...
Informačný systém metrológie

10.9.2018  Informačný systém metrológie

Ponúkame komplexné služby v oblasti metrológie a systémov riadenia kvality, z tohto dôvodu nemôže v našom rozsahu služieb chýbať ani ponuka a implementácie informačného systému. Informačný systém metrológie QTREE-EM C/S je súčasťou produktového radu QTREE CAQ SYSTEMS a rieši evidenciu a kalibráciu meradiel. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte, naši odborníci Vám veľmi radi osvetlí detaily implementácie. Sme tu pre Vás!

Firma: KSQ, spol. s r.o.
Štát: cz Česká republika Viac...
Tepovanie gauča

10.9.2018  Tepovanie gauča

Vážení zákazníci, pripravili sme pre vás januárovú akciu na tepovanie vašej sedačky alebo gauča iba 20€ za 2bm.

Majte aj vy čistý a sviežo voňavý gauč.
Objednávky telefonicky.

Firma: ProfiTep
Štát: sk Slovenská republika Viac...